Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » BASINDA BİZ » TBB Toplantı Haberi: Taka Gazetesinde.

TBB Toplantı Haberi: Taka Gazetesinde.

Türkiye Belediyeler Birliğinin (TBB) Ankarada’ki merkezinde yapılan Mahalli İdareler Ulusal Eğitim Stratejisi Oluşturma toplantısı haberi 8 Ekim 2008 günü bölgesel yayın yapan “TAKA GAZETESİ”nde haber yapıldı.

Haber Metni:
Ulusal Eğitim Stratejisi Oluşturma çabası
Belediyelere yönelik hizmet içi eğitim seminerleri programlarına yön verecek “Belediyelerin Seçilmiş ve Atanmış Personelinin Eğitimine İlişkin Ulusal Eğitim Stratejisinin Oluşturulması” amacını taşıyan toplantı Türkiye Belediyeler Birliğinin Ankara’daki Merkezinde yapıldı.
Memiş; “Kısa süreli ve güncel sorunların giderilmesine yönelik dar kapsamlı eğitim seminerlerinin diğer birliklerce yürütülmesini öneriyorum.”
Ahmet YILMAZ
TRABZON-

Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği (DKBB) Başkanı ve Trabzon Belediye Başkanı Volkan Canalioğlu’nun da Encümen üyeliğini yürüttüğü Türkiye Belediyeler Birliği’nde (TBB) Mahalli İdareler Ulusal Eğitim Stratejisi Oluşturma toplantısı yapıldı.

DKBB toplantı listesinde
Ülkemizdeki belediye birlikleri Genel Sekreterlerinin davet edildiği toplantıya Doğu Karadeniz Belediyeler Birliğini temsilen Birlik Genel Sekreteri Halil Memiş katıldı. Toplantıya İçişleri Bakanlığından Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Murat Zorluoğlu ve ülkemizdeki belli başlı diğer Belediye Birliklerinin Genel Sekreterleri, Birlik Müdürleri ve temsilcilerinin yanında Türkiye Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü Yerel Yönetimler Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürleri ve Türkiye Belediyeler Birliğinin daire amirleri katıldılar.
Toplantı da, Türkiye Belediyeler Birliğinden Dr. Duygu Dalgıç Uyar’ın Belediye Birliklerinin Eğitim Çalışmaları (Belediyelerin Eğitim İhtiyaçları) başlıklı sunumunun ardından, Eğitim Yayın Şube Md. Neşe Balcı, konu ile ilgili olarak TBB’nin yaptığı hazırlık hakkında bilgi verdi.

Mahalli İdareler Eğitim Stratejisi

Toplantıda söz alan, DKBB Genel Sekreteri Halil Memiş, öncelikle böyle bir çalışmayı başlattığı için TBB Yetkililerine teşekkür ederek sözlerine başladı. Konuşmasında birçok tespit yapan Memiş, özetle “hazırlanacak bir Mahalli İdareler Ulusal Eğitim Stratejisinin sadece TBB kanalıyla değil, tüm ilgili kesimlerin içinde yer aldığı bir çalışmanın ürünü olması gerekmektedir. Bunun içinde İçişleri Bakanlığı Kuruluş ve Teşkilat Kanununun Mahalli İdareler Genel Müdürlüğüne verdiği görev nedeniyle Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün olması gerekiyor. Belediye Birliklerinin yanında TODAİE ve diğer akademik kuruluşların yanında Sivil Toplum Kuruluşları olan Derneklerin de bu çalışmanın ve stratejinin içinde bulunması lazım. AB uyum sürecinde sivil toplumun gelişmesine verilen önem dolayısıyla kesinlikle mahalli idareler konusunda faaliyet gösteren Derneklerin olayın içine çekilmesi, varsa uygulamadaki yanlışlıkların düzeltilmesi için uygulanabilir kıstas ve kriterlerin belirlenmesi şarttır” dedi.

Önerime kulak verin

Gelen Sekreter Memiş sözlerine şöyle devam etti; “TBB’nin daha çok uzmanlaşmaya yönelik uzun soluklu eğitim programlarının içinde olması gerekmektedir. Kısa süreli ve güncel sorunların giderilmesine yönelik dar kapsamlı eğitim seminerlerinin diğer birliklerce yürütülmesini öneriyorum.” diye konuştu.
TBB de yürütülen bu çalışmadan sonra; mahalli idarelere yönelik eğitim çalışmaları ve bu çalışmaların içinde Doğu Karadeniz Belediyeler Birliğinin yerine de değinen Memiş, Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği’nin kurulduğu yıllar öncesinden bu güne kadar bir çok faaliyetin içinde olduğunu, ancak Birliğin 2004 yılından itibaren başta Trabzon Belediye Başkanı ve aynı zamanda Birlik Başkanı Volkan Canalioğlu, 2004 yılından bu yana Birlik Encümen Üyesi olan Gümüşhane, Giresun, Akçaabat, Artvin, Ardeşen, Bulancak, Söğütlü, Cumapazarı, Yomra Belediye Başkanlarımız, Birlik Meclisinde yer alan diğer tüm belediye başkanlarımızın birlik faaliyetlerine ve özellikle eğitime verdikleri önemin, ülke çapında yapın eğitim seminerlerinde Doğu Karadeniz Belediyeler Birliğinin son yılarda ön plana çıkmasına ve adından çok söz edilir hale gelmesine vesile olmuştur.

Kendisinin uzun yıllar İçişleri Bakanlığı bünyesinde ve Bakanlığın görevlendirmeleri ile mahalli idarelere yönelik eğitim faaliyetlerinde eğitimci-konuşmacı olarak yer aldığını belirten Memiş, bu alandaki tecrübelerini, uygulamada gördüğü yanlışları da dikkate alarak Birliğin eğitim faaliyetlerine ansıttığını, ortaya çıkan sonucun çok olumlu olduğunu, ülkenin her köşesinde Birliğin eğitim faaliyetlerinden söz ettirdiklerini ve olumlu tepkiler aldıklarını ifade etti.

Birliğin 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu’nun kendisine verdiği görevleri yerine getirmek üzere yoğun bir tempoda faaliyet gösteren bir kamu kurumu olduğunu, birliğin üyelerimiz ile Bakanlık ve üyelerimizle Türkiye’deki diğer belediyeler ve mahalli idareler arasında bir köprü görevi oluşturulan bir kurum haline geldiğini de sözlerine eklen Memiş, üzerinde en hassasiyetle durdukları konunun gerek eğitim seminerleri ve gerekse diğer faaliyetlerinde asla kamu etiğinden dışarı çıkmamak, kamu görevi bilinciyle hareket eden personelle yoluna devam etmek olduğunu, bundan hiçbir zaman ödün vermediklerini ifade etti.

Katılım sayısı her geçen gün arttı

2004 yılından itibaren gerek Trabzon olsun gerekse il dışı ve hatta yurt dışında Eğitim Seminerleri düzenleyen birliğin her seminerinde katılım sayısının artarak büyüdüğünü, seminerlerin ücretli ve ücretsiz olarak değişim gösterdiğini öğrendik. Sayın Memiş; “Özellikle ücretsiz seminerlere birliğin göstermiş olduğu titizlik, dikkat ve sadakatin her zaman başarıyı ardından getirmiş olduğunu ve bu gerçekleştirilen seminerlere konusuna göre, ülkemizdeki mahalli idarelerden her düzeyde görevlinin katıldığını, bunların Vali Yardımcısı, Kaymakam, Genel Sekreterler, Belediye Başkanları, Mahalli İdare Birliklerinin Başkan ve diğer görevlileri, Birim Başkanları ve amirleri davet edilmektedir. Katılım sayılarımızı tam olarak sizlere sunmak istiyorum. Yapılan eğitim seminerlerinde bizim amacımızı gerçekleştirmektir. Önce eğitim dedik bunu en iyi şekilde yerine getirmek istiyoruz. Bizim gibi düşünenlere teşekkür ediyoruz. Katılım sayılarımızla da bunu daha net şekilde göreceksiniz. 2004-2005 yıllarında 897 iken, 2006 yılında 1156 ya çıktığını, 2007 yılında bu sayı biraz daha artarak 2000 civarlarına yükseldiğini, 2008 yılının henüz bitmemiş olmasına rağmen katılım sayısının 1200 civarlarındadır.” diye sözlerini tamamladı.