23-28 Temmuz 2009

taka_10_a__ustos

Birliğimiz tarafından 23 – 28 Temmuz 2009 tarihlerinde Rize Dedeman Otel’de “Mahalli İdareler Personeli Eğitim Semineri”miz düzenlendi.

Konuya ilişkin Karadeniz Gazetesi haber metni: TRABZON – Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği (DKBB) tarafından 23 -28 Temmuz 2009 tarihlerinde Rize Dedeman Otel’de “Mahalli İdareler Personeli Eğitim Semineri” düzenlendi. Seminere, mahalli idarelerin (Belediyeler, Birlikler, Özel İdareler) başkanları, meclis ve encümen üyeleriyle diğer çalışanları katıldı. İLK OLMA ÖZELLİĞİ TAŞIYOR Seminerin açılış konuşmasını yapan Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Halil Memiş, yaptığı açılış konuşmasında “Birliğin amaçlarından bir tanesi olan bölgenin tanıtılması ve turizmine katkıda bulunulması hususu da dikkate alınarak hazırlanan eğitim semineri, bu yıl içerisinde birliğimizin bölgemizde ülke geneline yönelik olarak düzenlenen ilk seminer olma özelliği taşıyor” dedi. A’DAN Z’YE BİLGİLENDİRİLDİLER Seminerde İçişleri Bakanlığı Kontrolörü Gazi Sert, kamu zararı konusunda; KTÜ İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Erdem Taşdemir, iletişim ve insan ilişkileri; Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği Genel Sekreteri ve İçişleri Bakanlığı Başkontrolörü Halil Memiş, belediyelerin görevleri, belediyelerin yetki ve imtiyazları, belediyelerin organları, meclisin görev ve yetkileri, meclis toplantıları, gündem ve meclis kararlarının kesinleşmesi, görevde yükselme yönetmeliği, iç kontrol mali denetim eylem planı, memur, işçi ve sözleşmeli personel istihdamı konularında bilgiler verdi. PLAKET VE TEŞEKKÜR Sunumların ardından her bir konuşmacıya DKBB Genel Sekreteri Halil Memiş, tarafından katılımlarından ve katkılarından dolayı plaket verildi. Programın veda gecesinde söz alan Genel Sekreter Memiş, seminer süresince, birliği yalnız bırakmayarak destek ve ihtiyaçlarına cevap veren başta Trabzon Belediyesi olmak üzere, Gümüşhane Belediye Başkanlığına, Söğütlü Belediye Başkanlığına, Yıldızlı Belediye Başkanlığına, Pelitli Belediye Başkanlığına, Beşikdüzü Belediye Başkanlığına, Vakfıkebir Belediye Başkanlığına ve Vakfıkebir Gençlik Merkezi Müdürlüğüne teşekkür etti.

Günebakış Gazetesi haber metni: Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği (DKBB) tarafından Rize Dedeman Otel’de “Mahalli İdareler Personeli Eğitim Semineri” düzenlendi. Seminere, mahalli idarelerin (Belediyeler, Birlikler, Özel İdareler) başkanları, meclis ve encümen üyeleri ile diğer çalışanları katıldı. Seminerin açılış konuşmasını yapan Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Halil Memiş, yaptığı açılış konuşmasında, “Birliğin amaçlarından bir tanesi olan bölgenin tanıtılması ve turizmine katkıda bulunulması hususunun da dikkate alınarak ha¬zırlanan eğitim semineri, bu yıl içerisinde Birliğimizin bölgemizde ülke geneline yönelik olarak düzenlenen ilk seminer olma özelliğini taşıyor” dedi. Memiş, Birliğin amaçlarından, yürüttüğü faaliyetlerden ve bu tür eğitim seminerlerinden neler beklendiğinden ve birliğin faaliyetlerinden bahsetti. Seminerde Eğitimci – Konuşmacı olarak İçişleri Bakanlığı Kontrolörü Gazi Sert, KTÜ İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Erdem Taşdemir ve Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği Genel Sekreteri ve İçişleri Bakanlığı Başkontrolörü Halil Memiş yer aldı. Seminerde Kamu Zararı konusu ile katılımcıları aydınlatan İçişleri Bakanlığı Kontrolörü Gazi Sert; “Kamu zararı 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Ka-nunu’nun 71. maddesinde düzenlenmiş olup; tespit edilen kamu zararlarının tahsiline ilişkin usul ve esas¬larda, 19 Ekim 2006 gün ve 26324 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile düzenlenmiştir. Ancak, memurların kullanımlarındaki taşınır ve Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği (DKBB) tarafından Karadeniz’de ilk seminer düzenlendi. Taşınmazların korunması ve her an hizmete hazır halde bulundurulması için gerekli tedbirleri almamaları nedeniyle Devlete verdikleri zararlar ile kamu hukukuna tabi görevlerle ilgili olarak kişilere verdikleri zararlar hakkında, 657 sayılı Kanunun 13. maddesi uyarınca yürürlüğe konu¬lan “Devlete ve Kişilere Memurlarca Verilen Zararların Nevi ve Miktarlarının Tespiti, Takibi, Amirlerinin Sorumlulukları, Yapılacak Diğer İşlemler Hakkında Yönetmelik” hükümleri uygulanacaktır. Kamu zararı; kamu görevlilerinin kasıt, kusur veya ihmallerinden kaynaklanan mev¬zuata aykırı karar, işlem veya eylemleri sonucunda kamu kaynağında artışa engel veya eksilmeye neden olunmasıdır. Kamu kaynağı; Borçlanma suretiyle elde edilen imkanlar dahil kamuya ait gelirler, taşınır ve taşınmazlar, hesaplarda bulunan para, alacak ve haklar ile her türlü değerlerdir” dedi.

Kamu Zararlarının Tespitine değinen Sert; “Kontrol, denetim veya inceleme, Sayıştay’ca kesin hükme bağlama, Adlî veya idarî yargılama, konu başlıklarını açıkladı. Kamu zararının tespiti ve tahsilinde zamanaşımı konusunda da katılımcıları bilgilendirdi.

Taka Gazetesi haber metni: Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği (DKBB) tararından 23 -28 Temmuz 2009 tarihlerinde Rize Dedeman Otelde “Mahalli İdareler Personeli Eğitim Semineri” düzenlendi. Seminere, mahalli idarelerin (Belediyeler, Birlikler, Özel İdareler) başkanları, meclis ve encümen üyeleri ile diğer çalışanları katıldı. Seminerin açılış konuşmasını yapan Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Halil Memiş yaptığı açılış konuşmasında “Birliğin amaçlarından bir tanesi olan bölgenin tanıtılması ve turizmine katkıda bulunulması hususunun da dikkate alınarak hazırlanan Eğitim Semineri, bu yıl içerisinde Birliğimizin bölgemizde ülke geneline yönelik olarak düzenlenen ilk seminer olma özelliğini taşıyor” dedi. Konuşmasında yurtdışında bulunan Birlik Başkam Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu’nun, başarı dilekleri mesajını da ileten Genel Sekreter Memiş, Birliğin amaçlarından, yürüttüğü faaliyetlerden ve bu tür eğitim seminerlerinden neler beklendiğinden ve birliğin faaliyetlerinden bahsetti. SEMİNERİN İKİNCİ AŞAMASI BÖLGE TANITIM GEZİLERİ Seminer katılımcılarına sırasıyla, Trabzon Çaykara’ya bağlı Uzungöl, Trabzon Maçka’da bulunan Sümela Manastırı, Zigana Geçidi, Akçaabat İlçesi, Trabzon merkezde bulunan Atatürk Köşkü ve Boztepe semti, Rize Çamlıhemşin Belediyesinin mücavir alanında bulunan Ayder Yaylasından oluşan iki buçuk günlük bir gezi yaptırıldı. Bu gezilere Trabzon Belediyesi, Vakfıkebir Belediyesi, Söğütlü Belediyesi, Yıldızlı Belediyesi, Pelitli Belediyesi, Beşikdüzü Belediyesi birer otobüs tahsis ederek katkıda bulundu. Gezilerde, gidilen her merkezde bölgemizin folkloründen ve son zamanlarda ünü ülkemiz sınırlarını aşan “Kolbastı” oyunundan örnekler sunuldu. Ayrıca yöremize has damak tatlan olan yöremiz yemeklerinden örnekler katılımcıların beğenisine sunuldu.