Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » MEVZUAT DUYURULARI » Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

“Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması Bakanlar Kurulu’nca 16/02/2016 tarihinde kararlaştırılmış olup ilgili karar 19 Mart 2016 Tarihli ve 29658 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/03/20160319-7.pdf