Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » DUYURULAR » Ekolojik Yerleşme Birimi Ortak Hizmet Uygulaması Proje Sempozyumu

Ekolojik Yerleşme Birimi Ortak Hizmet Uygulaması Proje Sempozyumu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun çerçevesinde yürüttüğü kentsel dönüşüm çalışmaları ve uygulamalarında esas alınmak üzere; yerleşimlerin sürdürülebilirliğini arttırmaya yönelik olarak hazırlanan Sürdürülebilirlik Performanslı Kentsel Dönüşüm Standardı, bu standarda göre üretilen kentsel dönüşüm projelerinden elde edilen karbon ayak izi kazanımlarını ölçecek web bazlı bir hesaplama yazılımı, bu kazanımları belgelendirecek bir etiket sistemi, bu etiket sistemine göre Bakanlığın Kanun çerçevesinde uygulayacağı mali destek programının ortaya konabilmesi ve pilot uygulamasının yapılması amacıyla İTÜ ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı arasında Kanun kapsamında yürütülen Ekolojik Yerleşme Birimi Ortak Hizmet Uygulaması Projesi tamamlanma aşamasına gelmiştir.

Söz konusu projeye ilişkin kazanımların paylaşılması amacıyla 04 Nisan 2016 tarihinde Ankara’da bir sempozyum düzenlenecektir. Belediyelerimizin katılımı önem arz etmekte olup;

Ayrıntılı bilgi için: Yüksek Mimar Evren SAYIN
0 312 410 77 29
evren.sayin@csb.gov.tr