Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » MEVZUAT DUYURULARI » Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ın yürürlüğe konulması, Maliye Bakanlığının 28/01/2016 tarihli ve 785 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre, Bakanlar Kurulu’nca 08/02/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/04/20160408-25.pdf