Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » MEVZUAT DUYURULARI » 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Riskli Yapıyı Malik, Kiracı veya Sınırlı Ayni Hak Sahibi Olmaksızın Kullananlara Yardım Yapılmasına Dair Karar

6306 Sayılı Kanun Kapsamında Riskli Yapıyı Malik, Kiracı veya Sınırlı Ayni Hak Sahibi Olmaksızın Kullananlara Yardım Yapılmasına Dair Karar

6306 Sayılı Kanun Kapsamında Riskli Yapıyı Malik, Kiracı veya Sınırlı Ayni Hak Sahibi Olmaksızın Kullananlara Yardım Yapılmasına Dair Karar’ın yürürlüğe konulması; Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 17/03/2016 tarihli ve 1398 sayılı yazısı üzerine, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 5’inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 21/03/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/04/20160408-20.pdf