Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » YAYINLAR » AB Hibeleri ve Yerel Yönetimler

AB Hibeleri ve Yerel Yönetimler

yayinlar_14_1

Ülkemizin Avrupa Birliğine tam üye olma süreciyle ilgili olarak son yıllarda oldukça fazla mevzuat değişikliği gerçekleştirildi. Bu itibarla gerek bölgemizde gerekse ülke genelinde her zaman mahalli idarelerimizin yanında olan kurumumuz AB hibeleri konusunda yapmış olduğu eğitim seminerlerinin yanında, bir el kitapçığı hazırlatarak istifadeye sunmuştur. Kitapçık ücretsiz olarak tüm mahalli idarelerimize dağıtılmıştır.