Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » YAYINLAR » 2008 Mali Yılı İşlem Takvimi ve Pratik Bilgiler

2008 Mali Yılı İşlem Takvimi ve Pratik Bilgiler

yayinlar_49_1

Bu kitap; içeriği itibariyle bu kapsamda mahalli idarelerimizin istifadesine sunulan ilk çalışmadır. İki bölüm halinde hazırlanan kitapçığı Birlik Genel Sekreterimiz Halil MEMİŞ ile İçişleri Bakanlığı Kontrolörü Gazi SERT birlikte hazırlamışlardır. Kitapçığın birinci bölümünde, mahalli idarelerin 2008 mali yılı boyunca yürütecekleri günlü işlemlerin aylar itibariyle bir dökümü yapılmıştır. Diğer bir ifade ile, mahalli idareler işlem takvimi oluşturulmuştur. İkinci bölümde ise mali yıl boyunca kullanılacak Miktar, Oran ve Limitler tablolar halinde sunulmuştur. Kitapçık ücretsiz olarak tüm mahalli idarelerimize dağıtılmıştır.