Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » MEVZUAT DUYURULARI » Mali Tatil Uygulaması Hakkında Genel Tebliğde Değişiklik

Mali Tatil Uygulaması Hakkında Genel Tebliğde Değişiklik

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından çıkarılan Mali Tatil Uygulaması Hakkında Genel Tebliğ (sıra no: 1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (sıra no: 2) 10 Nisan 2016 Pazar tarihinde 29680 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/04/20160410-19.htm