Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » MEVZUAT DUYURULARI » Harcırah Kanunu Genel Tebliği

Harcırah Kanunu Genel Tebliği

Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan Harcırah Kanunu Genel Tebliği (seri no: 40) 13 Nisan 2016 Çarşamba Tarihli 29683 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/04/20160413-13.htm