Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » MEVZUAT DUYURULARI » Kamu Personeli Genel Tebliği

Kamu Personeli Genel Tebliği

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Devlet Personel Başkanlığı tarafından çıkarılan Kamu Personeli Genel Tebliği (Seri No: 6) 13 Nisan 2016 Çarşamba tarihli 29683 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/04/20160413-10.htm