Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » MEVZUAT DUYURULARI » Tahsilat Genel Tebliği’nde (Seri: A Sıra No: 1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 7)

Tahsilat Genel Tebliği’nde (Seri: A Sıra No: 1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 7)

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından çıkarılan, mahalli idarelerce toplanan vergilerin zamanaşımı sürelerinin hesaplanması bakımından önem teşkil eden, Tahsilat Genel Tebliği’nde (Seri: A Sıra No: 1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 7) 16 Nisan 2016 tarihli 29686 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/04/20160416-3.htm