Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » DUYURULAR » Rize’de 27 Nisan’da Eğitim Semineri yapılacak.

Rize’de 27 Nisan’da Eğitim Semineri yapılacak.

Birliğimiz; 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun Birliğimize yüklediği ve Birlik Tüzüğümüzde yer alan “Üye belediyelere, diğer belediyelere ve mahalli idare birlikleri ile diğer kuruluşlara yönelik olarak eğitim çalışmalarını gerçekleştirmek.” maddesinin gereği olarak belediyelerimizin ilgili birimlerine yönelik eğitim semineri planlamıştır.

“İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik” konusunun işleneceği seminer; 27 Nisan 2016 Çarşamba günü, Rize Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda 09.30 – 17.00 saatlerinde yapılacaktır.