Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » MEVZUAT DUYURULARI » Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik

Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik

Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Kapsamında CPC Belgelendirme Muayene ve Deney Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.’nin Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çıkarılan “Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Kapsamında CPC Belgelendirme Muayene ve Deney Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.’nin Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: MHG/2012-12)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: MHG/2016-06)” 22 Nisan 2016 tarihli 29692 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/04/20160422-3.htm