Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » MEVZUAT DUYURULARI » Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Kamu İhale Kurumu tarafından çıkarılan; “Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” 27 Nisan 2016 tarihli 29696 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/04/20160427-5.htm