Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » MEVZUAT DUYURULARI » Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 1)

Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 1)

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından çıkarılan; “Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 1)” 4 Mayıs 2016 tarihli ve 29702 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/05/20160504-4.htm