Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » MEVZUAT DUYURULARI » Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

Bakanlar Kurulu’nca alınan “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” 5 Mayıs 2016 Tarihli ve 29703 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/05/20160505-27.pdf