Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » MEVZUAT DUYURULARI » Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği

İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılan “Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği” 27 Mayıs 2016 tarihli ve 29724 (mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/05/20160527M1.htm