Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » MEVZUAT DUYURULARI » Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Kamu İhale Kurumu tarafından çıkarılan “Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 27 Mayıs 2016 tarihli ve 29724 (mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/05/20160527M1-3.htm