Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » MEVZUAT DUYURULARI » Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Kamu İhale Kurumu tarafından çıkarılan “Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 27 Mayıs 2016 tarihli ve 29724 (mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/05/20160527M1-4.htm