Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » MEVZUAT DUYURULARI » Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ

Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ

Kamu İhale Kurumu tarafından çıkarılan “Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ” 27 Mayıs 2016 tarihli ve 29724 (mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/05/20160527M1-5.htm