Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » MEVZUAT DUYURULARI » Kırsal Kalkınma Eylem Planı (2015-2018) ile İlgili 31/12/2015 Tarihli ve 2015/63 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı

Kırsal Kalkınma Eylem Planı (2015-2018) ile İlgili 31/12/2015 Tarihli ve 2015/63 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı

Yüksek Planlama Kurulunca; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 16/11/2015 tarihli ve 25773 sayılı yazısı dikkate alınarak; Yüksek Planlama Kurulunun 31/12/2014 tarihli ve 2014/45 sayılı Kararıyla kabul edilen Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi (2014-2020) esas alınarak Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı koordinatörlüğünde, Kalkınma Bakanlığı teknik desteği kapsamında ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla birlikte hazırlanan ekli “Kırsal Kalkınma Eylem Planı (2015-2018)”nın kabulüne, karar verilmiştir. Karar 1 Haziran 2016 tarihli, 29729 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/06/20160601-10.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/06/20160601-10-1.pdf