Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » MEVZUAT DUYURULARI » Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 471)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 471)

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından çıkarılan “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 471)” 21 Haziran 2016 Tarihli ve 29749 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/06/20160621-3.htm