Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » MEVZUAT DUYURULARI » Asansör Yönetmeliği (2014/33/AB)

Asansör Yönetmeliği (2014/33/AB)

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından çıkarılan; “Asansör Yönetmeliği (2014/33/AB)” 29 Haziran 2016 tarihli ve 29757 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/06/20160629-21.htm