Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » MEVZUAT DUYURULARI » Ölçü Aletleri Yönetmeliği (2014/32/AB)

Ölçü Aletleri Yönetmeliği (2014/32/AB)

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından çıkarılan; “Ölçü Aletleri Yönetmeliği (2014/32/AB)” 29 Haziran 2016 tarihli ve 29757 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/06/20160629-22.htm