Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » MEVZUAT DUYURULARI » Olağanüstü Hal ile İlgili 2016/17 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

Olağanüstü Hal ile İlgili 2016/17 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

Başbakanlık tarafından çıkarılan OHAL genelgesi 24 Temmuz 2016 Tarihli ve 29780 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/07/20160724-8.pdf