Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » MEVZUAT DUYURULARI » Danıştay Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Danıştay Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

“Danıştay Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 23 Temmuz 2016 Tarihli ve 29779 Sayılı 2. Mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/07/20160723M2-1.pdf