Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » MEVZUAT DUYURULARI » 15 Temmuz Dayanışma Kampanyası ile İlgili 2016/18 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

15 Temmuz Dayanışma Kampanyası ile İlgili 2016/18 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

Başbakanlık tarafından çıkarılan “15 Temmuz Dayanışma Kampanyası ile İlgili 2016/18 Sayılı Başbakanlık Genelgesi” 25 Temmuz 2016 Tarihli ve 29781 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/07/20160725-6.pdf