Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » MEVZUAT DUYURULARI » Genel Aydınlatma Giderlerine İlişkin Olarak Belediyeler ve İl Özel İdarelerinin Genel Bütçe Vergi Gelirleri Payından İller Bankası Anonim Şirketi Tarafından Yapılacak Kesintiler Hakkında Karar

Genel Aydınlatma Giderlerine İlişkin Olarak Belediyeler ve İl Özel İdarelerinin Genel Bütçe Vergi Gelirleri Payından İller Bankası Anonim Şirketi Tarafından Yapılacak Kesintiler Hakkında Karar

Bakanlar Kurulu tarafından alınan ;” Genel Aydınlatma Giderlerine İlişkin Olarak Belediyeler ve İl Özel İdarelerinin Genel Bütçe Vergi Gelirleri Payından İller Bankası Anonim Şirketi Tarafından Yapılacak Kesintiler Hakkında Karar” 3 Ağustos 2016 Tarihli ve 29790 Sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160803-17.pdf