Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » MEVZUAT DUYURULARI » Kontrol ve Denetim Noktalarının Kurulmasına ve İşletilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

Kontrol ve Denetim Noktalarının Kurulmasına ve İşletilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılan “Kontrol ve Denetim Noktalarının Kurulmasına ve İşletilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ”  4 Ağustos 2016 Tarihli ve 29791 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160804-11.htm