Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » MEVZUAT DUYURULARI » 5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanununa Ekli Telsiz Ücretleri Tarifesinde Yer Alan Hizmet Kalemleri Hakkında Karar

5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanununa Ekli Telsiz Ücretleri Tarifesinde Yer Alan Hizmet Kalemleri Hakkında Karar

Bakanlar Kurulu tarafından alınan; “5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanununa Ekli Telsiz Ücretleri Tarifesinde Yer Alan Hizmet Kalemleri Hakkında Karar” 3 Ağustos 2016 Tarihli ve 29790 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160803-18.pdf