Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » MEVZUAT DUYURULARI » Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 403)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 472)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 403)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 472)

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından çıkarılan; “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 403)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 472)” 27 Temmuz 2016 Tarihli ve 29783 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/07/20160727-6.htm