Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » MEVZUAT DUYURULARI » Perakende Ticarette Uygulanacak İlkeler Hakkında Yönetmelik

Perakende Ticarette Uygulanacak İlkeler Hakkında Yönetmelik

Perakende işletmelerin uymaları gereken ilke ve kurallar ile Bakanlık, yetkili idare, diğer kamu kurum ve kuruluşları ve meslek kuruluşlarının görev, yetki ve sorumluluklarını kapsayan Perakende Ticarette Uygulanacak İlçe ve Kurallar Hakkında Yönetmelik 6 Ağustos 2016 tarihli ve 29793 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160806-4.htm