Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » MEVZUAT DUYURULARI » Kamu Çalışanlarının İzinlerine İlişkin Başbakanlık Genelgesi

Kamu Çalışanlarının İzinlerine İlişkin Başbakanlık Genelgesi

İzin vermeye yetkili mercilerin, izinlerin kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık Genelgesinin (2016/16) yürürlüğe konuluş amacını gözeterek kamu çalışanlarına izin verilebileceğine ilişkin 2016/ 19 sayılı Başbakanlık Genelgesi 9 Ağustos 2016 tarihli ve 29796 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160809-19.pdf