Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » MEVZUAT DUYURULARI » Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

30/11/2012 tarihli ve 28483 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliğinde değişiklik yapan Yönetmelik 10 Ağustos 2016 tarihli ve29797 sayı4lı Resmi Gazete’de yayımlandı.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160810-9.htm