Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » MEVZUAT DUYURULARI » Olağanüstü Hal Tedbirlerine İlişkin 670 sayılı KHK

Olağanüstü Hal Tedbirlerine İlişkin 670 sayılı KHK

Ülke genelinde ilan edilen olağanüstü hal kapsamında, darbe teşebbüsü ve terörle mücadele çerçevesinde gerekli bazı tedbirlerin alınması ile ilgili 670 sayılı KHK, 17 Ağustos 2016 tarihli ve 29804 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160817-17.pdf