Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » MEVZUAT DUYURULARI » 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun

6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun

“6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun” 19 Ağustos 2016 tarihli ve 29806 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160819-1.pdf