Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » MEVZUAT DUYURULARI » Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1)

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1)

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından çıkarılan “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1)” 23 Ağustos 2016 Tarihli ve 29810 Sayılı Mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160823M1-1.htm