Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » MEVZUAT DUYURULARI » Gün Işığından Daha Fazla Yararlanmak Amacıyla Bütün Yurtta Yaz Saati Uygulanması Hakkında Karar

Gün Işığından Daha Fazla Yararlanmak Amacıyla Bütün Yurtta Yaz Saati Uygulanması Hakkında Karar

Gün Işığından Daha Fazla Yararlanmak Amacıyla Bütün Yurtta Yaz Saati Uygulanması Hakkında Karar 08 Eylül 2016 ve Karar Sayısı : 2016/9154 yayınlanmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160908-2.pdf