Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » MEVZUAT DUYURULARI » Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 8)

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 8)

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından çıkarılan “Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 8) 20 Eylül 2016 Tarihli ve 29833 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160920-4.htm