Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » Genel » Ekonometrik Analiz Çalışması

Ekonometrik Analiz Çalışması

dkbbfoto

Birliğimiz ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi işbirliğinde; merkezi yönetimin, yerel yönetimlere yaptığı gelir aktarımlarının, yerel yönetimlerin kendi öz gelirlerinin arttırılmasına yönelik çalışmaları hangi yönde ve miktarda etkilediğinin araştırması yapılacaktır. Bu kapsamda, yapılacak doktora tezi çalışması ve belediyelerimiz üzerine yapılacak ekonometrik analiz için Belediyelerimizin son on yıllık “Tahakkuk” ve “tahsil” edilen toplam vergi miktarı (Ekod2 düzeye göre), Yıllık toplam bütçe gelirleri; Merkezi idare vergi gelirlerinden  aktarılan payların toplam tutarları belediyelerimizden talep edilmiştir.

Belediyelerimizden alınacak bu veriler; yapılan araştırma ve söz konusu doktora tezi kapsamında sadece bilimsel araştırma amacıyla kullanılacak, başka hiç bir amaçla kullanılmayacaktır. Araştırma sonucu elde edilen veriler derlendikten sonra belediyelerimizin istifadesine sunulmak üzere kitaplaştırılacak ve belediyelerimiz başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlara ücretsiz olarak dağıtımı yapılacaktır. Bu çalışma Belediyelerimizin sorunlarının çözüme kavuşturulmasında önemli bir yer teşkil edecektir.