Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » MEVZUAT DUYURULARI » Orta Vadeli Program (2017-2019)’ın Kabul Edilmesi Hakkında Karar

Orta Vadeli Program (2017-2019)’ın Kabul Edilmesi Hakkında Karar

Kalkınma Bakanlığınca hazırlanan Orta Vadeli Program (2017-2019) ın kabul edilmesine ilişkin 2016/9300 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 06/10/2016 tarihli ve 29849 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161006M1-1.htm