Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » MEVZUAT DUYURULARI » 2017-2019 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları ile İlgili Kalkınma Bakanlığı Genelgesi

2017-2019 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları ile İlgili Kalkınma Bakanlığı Genelgesi

2017-2019 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları ile İlgili Kalkınma Bakanlığı Genelgesi ve eki Rehber 06/10/2016 tarihli ve 29849 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161006M1-4.htm