Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » DUYURULAR » Sempozyum Çağrısı

Sempozyum Çağrısı

sempozyum-afis

4-6 Kasım 2016 tarihleri arasında Rize’de düzenlenecek II. Rize Sempozyumuna, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. İstiklâl Yaşar VURAL tarafından davet geldi.

Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. İstiklâl Yaşar VURAL; “ Rize Valiliği, Rize Belediye Başkanlığı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğü, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Rize Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı, Rize Ticaret Borsası Başkanlığı ve Rize Kültür ve Turizm Dayanışma Derneği iş birliği ile 4-6 Kasım 2016 tarihleri arasında düzenleyeceğimiz II. Rize Sempozyumunda sizleri “yeşilin her tonuyla bizi selamlayan, muhteşem güzelliklerdeki yaylalarıyla bize huzur veren, coşkun denizin sert dalgalarıyla bizi heyecanlandıran, yüzü de yüreği de güzel insanlarıyla bizi kucaklayan” Rize’de ağırlamaktan büyük bir onur duyacağız. Sahip olduğu halk kültürü ürünleri, folklorik özellikleri, doğası, iz bırakan sanatçıları, yetiştirdiği şahsiyetleri ve devlet adamları, kentleşme tecrübesi, tarihi ve turizm imkânlarıyla Doğu Karadeniz’in yıldızı parlayan kentlerinden biri olan Rize’de düzenlenecek sempozyumla Rize turizmi farklı ve güncel temalar çerçevesinde ele alınacaktır. Sempozyumun turizm alanında uzman kişi ve akademisyenler, turizm sektörünün seçkin temsilcileri, kent yöneticileri ve ileri gelenleri ile kent halkını buluşturmayı ve Rize turizmine yönelik teorik ve uygulamadaki bilgilerin paylaşılıp tartışıldığı bir ortam oluşturulması hedeflenmektedir. Özelde Rize turizmi, genelde ise turizm ile ilgili güncel konular üzerine yapılan çalışmaların sunulacağı sempozyum ile Rize’nin turizmine ve tanıtımına katkı sağlanması ve kent rekabet gücünün artırılmasına yönelik stratejilerin oluşturulması amaçlanmaktadır. Orijinal, başka bir yerde sunulmamış ve yayınlanmamış olan çalışmalar bilim kurulumuz tarafından değerlendirilip onaylandıktan sonra sempozyum bildiri kitabında basılacaktır. Sempozyuma katılmayı arzu eden bilim insanlarını, araştırmacıları ve katılımcıları Rize turizmi ile bağlantılı konular öncelikli olmak üzere yeni bilgi, belge ve değerlendirmelere dayalı çalışmaları ile aramızda görmek arzusundayız” dedi.

sempozyum-afis