Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » MEVZUAT DUYURULARI » Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan “Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 7 Ekim 2016 Tarihli ve 29850 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161007-5.htm