Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » MEVZUAT DUYURULARI » Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 373)

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 373)

Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan “Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 373)” 8 Ekim 2016 Tarihli ve 29851 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161008-4.htm