Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » DUYURULAR » Türkiye’de İklim Değişikliği Alanında Kapasite Geliştirme Hibe Programı

Türkiye’de İklim Değişikliği Alanında Kapasite Geliştirme Hibe Programı

Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından yayınlanan “Türkiye’de İklim Değişikliği Alanında Kapasite Geliştirme Hibe Programı” çağrısı ile 5.500.000 Euro yararlanıcılara dağıtılacaktır. Hibe programı iki ayrı bölümden oluşmaktadır bu çerçevede 2 ayrı grup proje başvurusunda bulunabilir. Bunlar; küçük ölçekli projeler (en az 10.000. Euro, en fazla 50.000 Euro) ve büyük ölçekli projeler (en az 50.000, en fazla 200.000 Euro) olarak duyurulmuştur. Programın öncelikli konuları; iklim değişikliğini azaltma ve değişikliğine uyum olarak belirtilmiştir. İl ve ilçe belediyeleri küçük ölçekli projelere, büyükşehir belediyeleri ise büyük ölçekli projelere başvuru da bulunabilirler.

Hibe başvuru sahipleri için rehberin tam metni, aşağıdaki internet sitelerinde bulunmaktadır:

http://www.cfcu.gov.tr
http://www.csb.gov.tr
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome