Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » MEVZUAT DUYURULARI » Olağanüstü Halin Uzatılmasına Dair Karar

Olağanüstü Halin Uzatılmasına Dair Karar

“Olağanüstü Halin Uzatılmasına Dair Karar” 13 Ekim 2016 Tarihli ve 29856 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161013-1.pdf