Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » MEVZUAT DUYURULARI » İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Sağlık Bakanlığı (Türkiye Halk Sağlığı Kurumu) tarafından çıkarılan “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 20 Ekim 2016 Tarihli ve 29863 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161020-3.htm