Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » MEVZUAT DUYURULARI » 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunda Yer Alan Bazı Sürelerin Uzatılması Hakkında Karar

6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunda Yer Alan Bazı Sürelerin Uzatılması Hakkında Karar

6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunda Yer Alan Bazı Sürelerin Uzatılması Hakkında Karar 26 Ekim 2016 Tarihli ve 29869 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161027-2.htm